Inredning

- Inreder privata hem och mindre offentliga miljöer på våra personliga och omsorgsfulla sätt där vi lägger
tonvikt på ljus, harmoni och konst.

Utifrån den arkitektur som är ramen och den funktion som ska fyllas skapar vi inredningar som är
enkla, bekväma och hållbara.

Hellre på klassiska grunder än trendriktiga.

Vi eftersträvar lösningar med en enkel geometri, ett tidlöst utseende, mångsidig användbarhet,
långt liv och därigenom god ekonomi.

Utgångspunkten är alltid platsen och nyttjarens behov.


Sidhuvud 2011-10-28.JPG