Projekt Hus o Hem

Projektering

4a.jpg vy mot entre.jpg 3a.jpg vy mot terrass.jpg 1.jpg 2a.jpg
  


HG House & Garden ritar ditt drömhus som skapas för att passa in på tomten och närmiljön! Din kommande nybyggnad eller om- och tillbyggnad hjälper vi dig gärna med i den utsträckning som du själv önskar och har behov av. Vi tar fram de handlingar du behöver beroende på hur "bygget" kommer att utföras.

Ibland kanske bygglov behövs och vi hjälper dig med idè och skisser, arbetsritningar och vad du övrigt önskar.

Genom vårt sätt att arbeta i nätverk med andra kompetenta konsultföretag kan vi tillsammans göra alla handlingar som behövs för att du skall kunna köpa ett "nyckelfärdigt " hus.

Det vanligaste är att vi tar hand om idè / skisser,  A-ritningar, Bygglovshandlingar.

Här följer ett försök att skriva ner hur processen kan se ut. Nu finns det inte något "normalfall" utan alla processer ser lite olika ut.

Första besöket sker helst på tomten med fortsättning på kontoret eller hemma hos er, där ni berättar om era önskemål, krav och ekonomiska ramar. Vi resonerar om tänkbara lösningar i  mycket stora drag. Tillsammans beslutar vi hur vi går vidare i projektet. Första besöket är kostnadsfritt och en eller båda parterna har rätt att dra sig ur utan några förpliktelser. Vi kommer överens om fortsättningen och hur mycket som skall utföras och en ungefärlig tidplan för konsultuppdraget samt enas vi om en uppdragsbekrätelse.

Sedan följer arbetet med idè / skiss, vi träffas igen och efter ni godkänt första skisserna går arbetet vidare till de färdiga handlingar ni beställt.

Gäller uppdraget en om- eller tillbyggnad krävs i regel en uppsättning av det befintliga huset.

Detaljer är ofta mycket avgörande för slutresultatet. Vi vill gärna vara med i byggprocessen fram till färdigt hus.

Välkommen med din förfrågan.